С какво се занимаваме?

Ø бизнес и организационно консултиране
Ø Оптимизация и реинжинеринг на бизнес процеите
- Lean manufacturing,
- Six sigma,
- Industry 4.0
- Оperational excellence
Ø Разработване и управление на проекти
Ø Разработване и внедряване на системи за управление
Ø Консултиране в областта на човещките ресурси – диагностика, управление, развитие
Ø научно-изследователскаи развойна дейност - разработване на иновации; внедряване на иновации; трансфер на иновации и ноу хау
Ø международни бизнес партньорства
Ø Обучителни курсове и програми
Ø разработване и внедряване на софтуер за управление
__________

Каква е нашата дейност?

Консултиране, организиране, изготвяне и управление на проекти.

Контакти

e-mail: office@bt-innovations.eu