Процедура „Дигитализация на МСП“ е обявена за обществено обсъждане

Дългоочакваната процедура по ОПИК, Дигитализация на МСП беше обявена за обществено обсъждане от Управляващия орган на програмата.

Тази процедура цели да инвестира в развитието на управленския капацитет и растеж на МСП. Това може да бъде постигнато, чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Общият размер на бюджета по процедурата е 30 000 000 евро/ 58 674 900 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект може да бъде – 50 000 лева, а максималния размер – 391 166 лв.

Максималният интензитет на помощта ще бъде – 70 %.

Условията, на които кандидатите трябва да отговарят, за да могат да кандидатстват са:

  • Кандидатът е съществуващо предприятие, което е търговец по смисъла на ТЗ или ЗК.
  • Кандидатът трябва да има минимум три приключени финансови години (2019, 2018 и 2017г.);
  • Кандидатът да е микро, малко и/или средно предприятие по смисъла на закона за МСП, чл.3 и чл. 4;
  • Кандидът трябва да има реализиран минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) в зависимост от категорията на предприятието.

Кандидатът трябва да развива своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП 2014-2020 групи сектори, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

  • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства;
  • Интензивни на знание услуги;
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Допустимите дейности са свързани с въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии и услуги в предприятията. Очакванията са това да допринесе за по-доброто планиране и управление на процесите. По-висока производствена ефективност,  по-оптимизирано използване на ресурсите в предприятията, по-качествени и съобразени с нуждите на клиентите продукти/услуги. Посоченото  ще се отрази положително на потенциала за растеж и износ на МСП, правейки ги по-конкурентоспособни и устойчиви на динамично променящата се бизнес среда.

Повече информация за процедурата може да намерите тук.

Предложения и коментари по публикуваните проекто документи на официалната страница на програмата могат да се изпращат в срок до  13.03.2020г.  (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *