Отворена за кандидатстване е Инструмент “INNOWWIDE“, финансират от “HORIZON 2020”

 

Инструментът „INNOWWIDE“, финансират от “HORIZON 2020” е насочена към малки и средни предприятия, коята цели да изведе иновативни европейски МСП на преден план на международните пазари чрез финансиране на проекти за оценка на жизнеспособността (VAP) в сътрудничество с местните заинтересовани страни, създавайки условия за увеличаване на усвояването на европейски иновативни решения на пазари извън Европа.

INNOWWIDE следва подход, насочен към МСП отдолу нагоре, без конкретни теми, които да бъдат предварително определени.

Допустими кандидати:

МСП, включително млади компании и стартиращи фирми от всеки сектор.

Бенефициентът трябва да бъде „ предприятие “(бизнес корпорация, кооперация), което се занимава с икономическа дейност (продажба на продукти или предоставяне на услуги на пазара на определена цена).

Бенефициентът трябва да бъде установен в държава-членка на ЕС или страна, свързана с Хоризонт 2020.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  • Проектите трябва да бъдат в предварителна фаза на международно сътудничество за научноизследователска и развойна дейност.
  • Да са включени дейности за развитие на продуктовия пазар, извършена от Европейско иновативно МСП, заедно с поне един местен стратегически партньор, ангажиран като подпизпълнител на внедряването – напр. Доставчик, , клиент, краен потребител, доставчик на изследвания или допълнителен разработчик на технологии.
  • Да са включени голямо разнообразие от дейности за изследване на практическата , технологичната и търговска жизнеспособност на предложеното иновативно решение.
  • Проекта да бъде на стойност не по-малко от 86 000 EUR, като с безвъзмездна помощ ще бъдат финансирани до 60 000 EUR.
  • Да бъде определена трета страна като пилотен пазар на иновацията, както и да има предварително избран поне един стратегически партньор.

Допустими дейности:

  1. Подготвителна работа за съвместно създаване и усвояване на технологии (иновации и услуги) 
  2. Прогнознo изследване на пазара 

БФП по процедурата (в лв.) за проектРазмер на БФП: 60 000 EUR

Максималният интензитет на помощта е: 70% от допустимите разходи, но не повече от 60 000 EUR.

Срок за кандидатстване Програмата е отворена за кандидатстване от 08:00GMT на 15.01.2020 до 31.03.2020 – 20:00 GMT.

За повече информация вижте прикачено резюме от тук .

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *