НАШИЯТ ЕКИП

Научете повече за хората, които работят в “Бизнес енд Технолоджи иновейшънс” ЕООД  

БОРИСЛАВ СЛАВЧОВ – Управител

Борислав Славчов притежава магистърска степен по социална психология. Той е сертифициран експерт в следните области:

 • Управлението на човешките ресурси и организационното развитие, Дружество на психолозите в България;
 • по управление на европейски проекти от Американски университет в България.

Притежава опит в:

 • бизнес консултирането от 2001 г.;
 • повече от 10 години опит в академична среда (катедра по психология  на Югозападен университет);
 • повече от 15 години опит в разработването и управлението на проекти;
 • повече от 15 години опит в научноизследователска и обучителна дейност в областта на управлението на човешките ресурси, организационното развитие и кариерното консултиране.

ДИАНА ГЕОРГИЕВА – Бизнес консултант

Диана Георгиева е дипломиран Икономист. С висше икономическо образование Магистър, специалност “Финанси”.

Притежава опит в:

 • Консултанската дейност над 5 години. Консултиране и работа с корпоративни клиенти.
 • Администриране на документи и в управлението на проекти по различни програми и схеми ОП РЧР, ОПИК, финансирани от ЕС, през предходния програмен период 2007- 2013 г. и към настоящия 2014-2020.
 • Консултантска дейност, свързана с реинженеринг на производствените процеси.

ВИОЛЕТА ПЕТКОВА – Бизнес консултант

Виолета Петкова е дипломиран Филолог. С висше образование Бакалавър, специалност „Българска филология“.

Притежава опит в:

 • Консултанската дейност над 4 години. Консултиране и работа с корпоративни клиенти.
 • Администриране на документи и в управлението на проекти по различни програми и схеми ОП РЧР, ОПИК и др. финансирани от ЕС, през предходния програмен период 2007- 2013 г. и към настоящия 2014-2020.
 • Консултантска дейност, свързана със Системи за управление на качеството.

СЕРКАН ХАЛИЛ – Експерт, Системи за управление на качеството

Експерт Серкан Халил е дипломиран индустриален инженер и притежава магистърска степен по бизнес администрация.

 • Сертифициран водещ одитор в системите за управление на качеството,
 • Сертифициран експерт Lean Manufacturing.

Притежава опит в:

 •  областта на индустриалното инженерство, строгите производствени принципи, експлоатационните постижения
 • текущия опит като консултант по мениджмънт
 • предишен опит като мениджър по оперативни постижения, мениджър по планиране и логистика и управление на качеството.

АНГЕЛ ИЛИЕВ – Експерт, Онлайн търговия

Експерт Ангел Илиев е завършил международни икономически отношения в България и икономика в Германия.

Още през 2003 г, като студент в Германия започва да продава свой собствен бранд дрехи в eBay и е част от Verified Rights Owner (VeRO) за eBay Германия.

Притежава опит:

 • Над 8 г. опит като търговки и изпълнителен директор на предприятия от топ 50 на най-големите данъкоплатци в България (компании като Мегапорт и German Bulgarian Business Group), като успешно развива техните брандове и корпоративна култура.
 • От 2017 г стартира производството на собствени брандове и успешно ги развива, като ги налага на световният пазар.
 • От 2018 г основава консултантска агенция, помагаща на производители, търговци и предприемачи да продават в световен мащаб чрез платформите на Amazon и собствени уеб сайтове.

Лектор и организатор на обучения на тема “Дропшипинг” и Amazon FBA.

СПАС СПАСОВ – Експерт, Онлайн търговия

Експерт Спас Спасов е дипломиран инженер, магистър “Строителен инженер”.

Сертифициран НЛП Практик от Обществото на д-р. Ричард Бандлър, НЛП България и Българска Коучинг Академия.

Притежава опит:

 • В сферата на проектирането и строителството – 12 години.
 • През 2014 г. стартира собствен магазин в eBay и е запленен от възможностите, който предлага онлайн търговията. Това довежда да стане един от лекторите и организаторите на първите презентации и обучения на тема “Дропшипинг” в България, които са помогнали на над 3000 души да се запознаят с този вид бизнес.
 • От 2017 г произвежда собствени брандове и успешно ги развива, като ги налага на световният пазар.
 • От 2018 г . основава консултантска агенция, помагаща на производители, търговци и предприемачи да продават в световен мащаб чрез платформите на Amazon и собствени уеб сайтове.

РАДОСЛАВ РУСИНОВ – Експерт по Автоматизация

Инженер Радослав Русинов – магистър по автоматизация от Техническия университет в г. София

Притежава опит в:

 • Разработването и внедряването на системи за автоматизация, системи за контрол на електрическото задвижване, системи за организация и управление на производствените процеси повече от 20 години
 • НИРД проекти в областта на мехатрониката, механичните и електрическите системи, ИКТ.
 • Разработването и производството на електрически системи, електродвигатели и компоненти на системи за автоматизация.
 • Познания и опит в областта на Industry 4.0.
 • Повече от 10 години академичен опит в Минно-геоложкия университет, София с над 10 изследователски проекта