ИДЕНТИКАТИВЕН ГРАФИК за 2018 г.

 

 

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

 

Ключова дейност 1
Мобилност за граждани в областта на младежта1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта4 октомври 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“15 февруари 2018 г.

 

Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта1 февруари 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта4 октомври 2018 г.
Алианси на познанията28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование8 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта8 март 2018 г.

 

Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта1 февруари 2018 г.

26 април 2018 г.

4 октомври 2018 г.

 

Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти22 февруари 2018 г.

 

Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел5 април 2018 г.