Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Благодарение на своя бюджет от 14,7 милиарда евро тя ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.
Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова има възможности за най-различни хора и организации.
Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите в ръководството за програма „Еразъм +“.
Целта на програмата „Еразъм+“ е принос към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и включване и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.
Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.
– Конкретните въпроси, по които програмата работи, са:
– Намаляване на безработицата, особено сред младите хора
– Насърчаване на образованието за възрастни, особено изграждането на нови умения и умения, които се търсят от пазара на труда
– Насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация
– Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи
– Намаляване на преждевременното напускане на училище
– Насърчаване на сътрудничеството и мобилността между страните партньори на ЕС.
Програмата „Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за допустимост се различават за различните действия и страни.
Физическите лица могат да участват в много възможности, финансирани по програмата „Еразъм+“, макар че повечето от тях трябва да го направят чрез организация, участваща в програмата. Условията за допустимост на лица и организации зависят от страната, в която те се намират.
Държавите, отговарящи на условията, са разделени на две групи — държави по програмата и държави партньори. Държавите по програмата отговарят на условията за всички действия по „Еразъм+“, а държавите партньори могат да участват само в някои и трябва да отговарят на определени условия.
Повече информация за условията за допустимост може да се намери на страниците за конкретните възможности (за физически лица и за организации), както и в Ръководството на програмата.

Линк към програмата.

Еразъм + ИДЕНТИКАТИВЕН ГРАФИК за 2018 г.

Изтегли резюмета.