Норвежки финансов механизъм

България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. България е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство, което ще даде и възможност за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения.

Програмите, по които ще може да се кандидатство през новия програмен период са:

  • Местно развитие;
  • Енергетика
  • Околна среда
  • Култура
  • Фонд Активни граждани
  • Развитие на Бизнеса
  • Социален диалог
  • Правосъдие
  • – Вътрешни работи
  • Двустранен фонд

За повече информация може да прочетете на сайта: https://www.eeagrants.bg/

Резюме