ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ ПО НОРВЕЖКИ ФИНАСОВ МЕХАНИЗЪМ ПО ПРОГРАМА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП“, БЪЛГАРИЯ

 

Процедурата за набиране на проектни предложения за стартиращи фирми по двете фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програма „Бизнес развитие, Иновации и МСП“ по Норвежкия Финансов Механизъм е отворена. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 18 ноември 2021 г. (четвъртък), 14:00 ч. (българско време).

Общата стойност на подкрепата е 2 000 000 Евро.

Минимална и максимална стойност на проектите: между 5 000 евро и 80 000 Евро.

Поканата предлага финансиране на проекти, предложени от български стартиращи фирми в гореспоменатите фокусни области. Очакваният резултат от проектите, предмет на финансиране по настоящата процедура, е повишена конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусни области „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“ под формата на ръст на оборота и нетната оперативна печалба.

Програмата се стреми също така да стимулира и развива сътрудничество на проектно ниво между компании / организации от България и Норвегия.

За повече информация, може да видите резюме тук!