Целеви прием по подмярка 4.2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

На 03.09.2021 УО публикува за обществено обсъждане проект на насоки по подмярка 4.2 от ПРСР с целеви прием за хранително-вкусовата промишленост

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата. Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 116 000 лева и изцяло насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост.

Интензитета на безвъзмездната финансовата помощ е в размер 40%-50%, в зависимост от големината на предприятието кандидат според ЗМСП.

С реализирането на проектните предложения, следва да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 17 септември 2021 г. чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Индикативен срок за отваряне на процедурата: 04.10.2021 г.

Допълнителна информация относно приоритетите и подробности може да откриете тук.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *