УО на ОПИК публикува списъците от оценката по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Приключи  работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения за финансиране по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъците на одобрените ,резервните и отхвърлените проектни предложения.

Целта на процедурата е осигуряване на оборотни средства за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и запазване на заетостта.

От включените в оценка общо 1892 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 бр.проектни предложения. Общата препоръчана от комисията  безвъзмездна помощ на одобрените за финансиране проектни предложения  е в размер на:233 645 650.49 лева или 119 461 124.17 евро

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени с писма и поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

В случай на отпадане  на някои от кандидатите, безвъзмездна финансова помощ ще бъде предоставена на кандидатите от списъците с резервните проектни предложения.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата  той ще  бъде разпределен за резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

На кандидатите, чийто проектни предложения са включени в списъка за отхвърляне, са посочени конкретните основания за това.

  • Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена за всяко от тях, съгласно секторното разпределение на наличния бюджет по процедурата за сектори B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S; може да откриете тук
  • Списъци с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране за сектори C, F, G, H, I и L, може да откриете тук
  • Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им отнасящ се до всички сектори, може да откриете тук

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *