МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни отвори за кандидатстване мярка 1.1.1 „Подкрeпа за внедряване на иновации в предприятия”

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения 30.12.2020 г., 17.00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения 31.03.2021 г., 17.00 часа.

 

Цел на настоящата процедура е насърчаване на внедряването на иновации в предприятията на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“. Тя ще бъде насочена основно към внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели.

Малките и средни предприятия са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи, източник са на предприемачески умения и иновации. В този аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП на тези територии. Целта е преодоляване изразените негативни процеси по отношение на възможностите за развитие.

В резултат на подкрепените дейности се очаква нарастване на дела на предприятията, които самостоятелно внедряват и разпространяват иновации. Прогнозира се повишаване на иновационният им капацитет и конкурентоспособност.

Основните предизвикателства,  засягат необходимостта от създаване на заетост  и използване на местния потенциал за растеж, като се цели подобряване качеството на живот и доходите на населението на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

За повече информация по процедурата тук

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *