Най-желаната мярка по ПРСР 4.2 отваря в началото на 2021г.

Нов прием през 2021г. по мярка 4.2 за преработватели на земеделска продукция.

Земеделското министерство готви с предимство приемите по 4 мерки от ПРСР, сред които е и мярка 4.2. Предвижда се с приоритет да бъдат чувствителните сектори, както и да отпадне предимството на селските район. Ще се финансират проекти за инвестиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. Насърчава се и подкрепата към кандидати, които имат затворен цикъл на производство чрез преработка на собствени суровини, както и на цели групи и организации на производители.

 

Проектът на земеделското министерство потвърждава, че приоритет ще се дава на фермери от чувствителните „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Важно условие е над 75% от обема на преработваните суровини да идват именно от тези сектори. Максималният брой точки тук е 10.

 

Приоритетни ще са проектните предложения с интегриран подход. Тук точки се дават за проекти на:

•     Групи/организации на производители (10 т.);

•     Кандидати, които до момента не са получавали подпомагане по подмярка 4.2 в този програмен период (10 т.);

•    Регистрирани стопани, като 100% от обема за преработка са произведени в стопанството на кандидата (10 т.). Същото важи и в случая, когато кандидатства група или организация.

•    Кандидати, които през финансовата 2020 г. са реализирали приходи от износ и/или вътрешнообщностни доставки на селскостопански продукти или преработени такива (5 т.);

•    Кандидати, които през 2020 г. отчитат намаление от поне 20% в приходите от продажба на преработени продукти спрямо 2019 г. (5 т.).

 

Проекти, които ще осигурят запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място ще бъдат оценени с 3 т.. А когато дейностите по проекта ще се изпълняват в област/и, където нивото на безработица е над средното за страната по данни за 2020 г., точките са 2.

 

По подмярка 4.2 може да се кандидатства и ако проектното предложение има принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Ще се подпомагат:

  • Инвестиции за биологично производство, като условието е над 75% от обема на планираната за обработка суровина да е биологично сертифицирана и произведената продукция, посочена в бизнес плана, също да бъде с биосертификат (15 т.);
  • Инвестиции за безопасни условия на труд, като най-малко 5% от допустимите разходи трябва да са свързани точно с такива мерки (3 т.);
  • Инвестиции за опазване на околната среда или за иновативни технологии – цифровизация, ВЕИ, автоматизация, модернизация. Важно е най-малко 45% от разходите да водят точно към това (25 т.).

По подмярка 4.2 ще се подпомагат проектни предложения, събрали не по-малко от 25 точки. Отново подчертаваме, че посочените критерии за оценка са на фаза проект.

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *