Нова процедура “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”.

 

 

Със 156 000 000 лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат  финансирани микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на наложените противоепидемични мерки.

От 21 декември 2020г. бизнесът,  затворен или ограничен ще може да подава в Националната агенция по приходите (НАП) заявления за отпускане на финансова помощ. Сумата ще се изчислява въз основа на процент от оборота на конкретните обекти,  който е реализиран за периода на 2019г., съответстващ на периода,  през който обектите са преустановили дейност през 2020г.  Ако обектите не са функционирали през 2019г. базата за определяне на помощта е оборотът за октомври 2020г.

Процентът от оборота може да бъде 10 или 20% в зависимост от вида на извършваната дейност, като не е необходимо съфинансиране от страна на предприятията.

Предвижда се самите кандидати да посочват оборотите си (без включеният ДДС). В тях ще попадат две категории приходи:

-отчетените на фискални устройства;

-банковите транзакции.

Техният сбор за въпросните дати ще бъде базата,  от която ще се изчисли процентно  БФП.

Бенефициенти по програмата ще са  микро, малки и средни предприятия с брой на служителите до 250, регистрирани преди 1 октомври 2020г.  Това включва юридическите лица и едноличните търговци.

С 10% от оборота ще бъде подпомогната търговията на дребно в Моловете.  Останалите засегнати предприятия попадат в групата за подпомагане с 20 процента.

Дейността на предприятието може да  попада в ограничителните действия на първата заповед  и приложимият период е 14 ноември – 30 ноември; може да попада в мерките от втората заповед и приложимият период е от 27 ноември до 21 декември. А ако дейността на фирмите попада в обхвата и на двете заповеди приложимият времеви период е от 14 ноември до 21 декември 2020г.

Кандидатите ще могат да използват портала за електронни услуги на НАП (с въвеждане на електронен подпис и данните към него) и специално разработена за тази цел електронна услуга. След идентифициране в портала на НАП заявленията ще бъдат автоматично прехвърляни към сайта на ИСУН (на него кандидатът ще попълва заявлението си).

Всяко предприятие ще може да кандидатства с един проект, който включва всички негови обекти, засегнати от временните ограничителни мерки.

Очаква се допълнителна информация за всички останали подробности.

 

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *