Нови 51 милиона лева безвъзмездни финансови средства на туроператори и туристически агенти

На 08.02.2021г. се отваря за кандидатстване мярка за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, като администратор е МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА.

Те ще се предоставят съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г., 8 май 2020 г. и 29.06.2020 г. и C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г.

Министерство на туризма публикува проект на насоки 01.02.2021г. и на 08.02.2021г. мярката ще се отвори за подаване на заявления от желаещите кандидати.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. като се дава приоритет за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 51 милиона лева. Финансовата помощ за един кандидат ще е до 4% от оборота за 2019 г., представляващ нетните приходи от продажби, оповестени в годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството, но не повече от 1 564 664,00 лв. (800 000 евро).

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Допустими разходи:

  • Средства за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент.
  • Туроператорът/туристическият агент следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са възстановени към датата на получаването на помощта, и въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че няма да бъдат възстановени на по-късен етап, както и че не са покрити от застраховка.
  • Извършени през периода разходи за основната дейност.

 

Не е допустимо предприятие, което има задължения по влезли в сила актове и/или има разсрочени, отсрочени или необезпечени задължения към държавата, като тази факти ще се проверяват служебно.

За допълнителна информация се свържете с нас, резюме на мярката може да откриете тук!

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *