Подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

Целево подпомагане на предприятия, извършващи автобусен превоз и предприятия в туристическия сектор

 

ОПИК представи директно подпомагане на Министерство на транспорта и Министерство на туризма за целево финансиране на предприятия в автобусния сектор и туристическия сектор, особено засегнати от пандемията Ковид-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на туризма с бюджет от 10 милиона лева  по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“. По този начин ще може да се стартира с изпълнението на предвидените по процедурата дейности за подпомагане на българските МСП в туристическия сектор, които извършват дейност като туроператори или туристически агенти. Средства ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

На 02.10.2020 г. ОПИК сключи договор с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

Общият бюджет е в размер на 30 млн. лева, като средствата ще бъдат използвани за осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

За повече подробности вижте резюметата:

Резюме Автобусен превоз – Ковид 19

Резюме Туристически агенти и туроператори – Ковид 19

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *