Прекратена за кандидатстване е процедура “Транснационални партньорства”

УО на ОП РЧР прекратява втория прием за кандидатстване по процедурата BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“в този програмен период. Разрастващата се пандемия от коронавируса COVID-19 в световен мащаб е причината затова действие на ръководния орган.

Средствата от процедурата ще се пренасочват към мерки в подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта на работници и служители в условията на негативните икономически последици, произтичащи от ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *