Публикувана е за обществено обсъждане процедура BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

УО на ОПИК предвижда отново да отвори за кандидатстване процедурата за внедряване на иновации от съществуващи предприятия, която беше спряна на 24.04.2020 г.

Направени са промени в пакета с документи и в условията за кандидатстване като:

  • Вече ще могат да кандидатстват предприятия с 3 приключени финансови години обхващащи периода 2017- 2019 г.
  • Предвиден е още един индивидуален индикатор за изпълнение свързан с внедряване на иновации, насочени към справяне с пандемията COVID-19 в рамките на проекта.
  • Включен е допълнителен критерии в оценката на проектите, даващ допълнителни точки за проектите, които внедряват иновация, насочени към справяне с пандемията COVID-19
  • Бюджетът на процедурата е намален от първоначалната обявена процедура.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 85 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а максималният размер е 500 000 лева за микро и малки предприятия, 750 000 лева за средни предприятия и 1 000 000 лева за големи предприятия.

 

Повече информация може да получите от тук

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *