Резултатите от първите 1000 проекта по процедура  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са обявени

Публикувани са резултатите от разглеждането на първа група от 1000 проектни предложения  по процедура чрез подбор на проекти  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

ОПИК публикува резултатите от разглеждането на първа група от 1000 проектни предложения  по процедура чрез подбор на проекти  „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 05.06.2020г. в сайта на ОПИК бяха публикувани списъци на одобрените, отпаднатиле и оттеглените проектни предложения, от първа сесия, включваща кандидати с номера от 1 до 1000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Броят на одобрените кандидати е 881, като в тридневен срок ще се присъпи кам подписване на Административните договори от страна на Управляващия орган и до 15 дни ще получат безвъзмездната финансова помощ, за която са одобрени.

116 са неодобрените кандидати, които не са отговорили на част от критериите за допустимост, като за всеки са посочени конкретните основания за отпадане.

Трима кандидати са оттеглили подадените от тях проектни предложения и те на се разглеждани от оценителната комисия.

До момента по процудура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са постъпили 26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058  лв.

Оценката им продължава на сесии от по 1000 номера, като поетапно ще се публикува информация за резултатите на всички подадени проектни предложения. Поетапно ще се пристъпва и към получаване на безвъзбездната финансова помощ, като първите одобрени ще я получат до края на месец юни.

Списъците може да ги видите по-долу:

– Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

– Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

– Списък на оттеглените проектни предложения.

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *