Стартира процедура за Модернизация на улично осветление на общини, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

 

На 18.11.2019г. Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата  има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да подобри условията на живот на населението в страната.

По тази процедура могат да кандидатстват единствено общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Трябва да бъдат пряко отговорни за управлението и изпълнението на дейностите по проекта.

По настоящата процедура ще бъдат финансирани следните дейности:

 • Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;
 • Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;
 • Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в система за външно изкуствено осветление;
 • Извършване на строително монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;
 • Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;
 • Изготвяне на работен проекти;
 • Строителен надзор;
 • Авторски надзор;
 • Управление на проекта;
 • Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, обучение, предоставени от Партньора;
 • Посещения в България на Партньорите от страни-донори или посещение на Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор;
 • Одит;
 • Дейности за информираност и публичност.

Размерът на бюджетът на всеки проект може да бъде минимален размер  200 000 евро до максимален размер 600 000 евро.

Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 5 март 2020 г.

Най-късно до 23 януари 2020 г. кандидатите следва да внесат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие своите енергийни обследвания за одобрение.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН.

 

Повече информация на условията за кандидатстване може да намерите тук

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *