За втори път ще се предостави подкрепа за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 по ПМДР

Втори прием по ПМРД за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми е по код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 3 186 625.22 лв,

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лв.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ на един кандидат е до 20% от Нетните приходи за продажби за 2019 г. (сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г., но не повече от 80 000 лева.

 

Подпомагането по тази процедура се предоставя за:

  • разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
  • разходи за съхранение;
  • разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
  • разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Допълнителна информация и резюме тук

Допълнителна информация и резюме тук

 

Кандидатстването ще е само през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз – ИСУН и ще важи правилото на първи подал – първи по право до изчерпване на средствата по двете процедури.

 

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *