Започват акредитациите по Програма „Еразъм“, сектор „Младеж“.

Ако Вашата институция/организация планира да участва в проекти за обмен в образователните сектори и има интерес към различните сфери на програмата  „Еразъм“, то планираната акредитация може да улесни постигането на Вашата цел.

В рамките на тази програма, всяка година Европейският съюз финансира възможности за професионално образование, обучение и практика в различни училища и университети. Изградено е регламентирано сътрудничество, което насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации и междукултурен обмен.

За първи път стартира платформа за акредитация по програма Еразъм. Целта на тази акредитация е да подпомага образователни институции и организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество и които планират редовно да осъществяват дейности за мобилност с учебна цел.

Екипът от наши експерти  предоставя услуга по подготовката на документите и кандидатстване за получаване на акредитация. Краен срок за подаване на предложенията е 31 декември 2021г., 13.00ч., но оценяването на кандидатурите и предоставянето на акредитация е постоянен процес.

Достатъчно е организациите да бъдат акредитирани веднъж, за да получат по-пряк достъп до възможности за финансиране по линия на Ключова дейност 1 в сектор Училищно образование за седем годишния период на програмата.

Всяка акредитация по „Еразъм“ обхваща една от трите сфери на образование:

-училищно образование

-професионално образование и обучение

-образование за възрастни

„Еразъм“ акредитации могат да получат всички заинтересовани легитимни организации и не е необходимо да имат предишен опит по програмата.

От кандидатстващите организации ще се изисква да определят своите дългосрочни цели и план по отношение на дейностите, които да бъдат подкрепени със средства по програма „Еразъм“, очакваните ползи, както и своя подход към управлението на проектите.

За да се гарантира реалистично планиране, планът за дейност, представен като част от заявлението, може да обхваща период от три до седем години и ще бъде актуализиран периодично.

Акредитацията може да бъде прекратена по всяко време, в случай че организацията престане да съществува или по споразумение между Националната агенция и акредитираната организация.

0 отговори

Остави коментар

Искате да се присъедините към дискусията?
Чувствайте се свободни да участвате!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *