5S – Организация на работната среда

5S е методика за организация на работната среда, която използва следните Японски думи: seiri, seiton, seiso, seiketsu и shitsuke. Тази листа описва методиката за организация на работната среда, имаща за цел да подобри ефективността и ефикасността на работните площи чрез определяне и сортиране на материалите и инструментите, които се използват, тяхната поддръжка и стандартизирането на новото разположение. Процеса на решаване на новото разположение по принцип идва със самия диалог за стандартизирането, което дава възможност за изграждане на разбирателство между служителите и как трябва да бъде реорганизирана дадена среда.

  • Сортиране
  • Подреждане
  • Почистване
  • Стандартизиране
  • Самодисциплина
  • Безопасност
  • Сигурност
  • Удовлетвореност