BUSINESS & TECHNOLOGY INNOVATIONS

Иновативни решения за вашия успешен бизнес

BTI е консултантска компания, която посредством научен подход, новаторски идеи и висок професионализъм, се стреми да оказва ефективно комплексно бизнес консултиране.
Чрез екип от високо квалифицирани експерти с богат опит, ние предлагаме комбинация от услуги обхващащи различните аспекти на един успешен бизнес: оптимизиране на бизнес процеси и системи; осигуряване на финансиране по европейски програми; ефективно управление и развитие на човешките ресурси; сертифициране по международни стандарти; установяване на контакти с потенциални партньори и инвеститори от страната и чужбина; трансфер и внедряване на нови знания и иновативни технологии и т.н.
Работата ни винаги започва с детайлна и обективна диагностика на проблемите и нуждите в конкретната компания, и на тази база предлагаме и внедряваме комплексни решения за постигане бързо и ефикасно развитие.

Запознайте се с нашите услуги и не се колебайте да ни потърсите за среща и консултация!

Доверете ни се и ние ще се грижим за цялостното здраве и развитие на вашия бизнес!

Новини

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Основната цел на програмата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление до

Прочетете повече »

Услуги

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

ОПТИМИЗИРАНЕ И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦСИТЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

КОУЧИНГ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Поискай консултация