Добре дошли при Business & Technology Innovations

Иновативни решения за вашия успешен бизнес

BTI е консултантска компания, която посредством научен подход, новаторски идеи и висок професионализъм, се стреми да оказва ефективно комплексно бизнес консултиране.
Чрез екип от високо квалифицирани експерти с богат опит, ние предлагаме комбинация от услуги обхващащи различните аспекти на един успешен бизнес: оптимизиране на бизнес процеси и системи; осигуряване на финансиране по европейски програми; ефективно управление и развитие на човешките ресурси; сертифициране по международни стандарти; установяване на контакти с потенциални партньори и инвеститори от страната и чужбина; трансфер и внедряване на нови знания и иновативни технологии и т.н.
Работата ни винаги започва с детайлна и обективна диагностика на проблемите и нуждите в конкретната компания, и на тази база предлагаме и внедряваме комплексни решения за постигане бързо и ефикасно развитие.

Запознайте се с нашите услуги и не се колебайте да ни потърсите за среща и консултация!

Доверете ни се и ние ще се грижим за цялостното здраве и развитие на вашия бизнес!

АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ

  • Предстои да се отвори процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

  • Отворена е възможността за кандидатстване по покана „Европейско сътрудничество“ (CREA-CULT-2022-COOP), програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027le

  • Покана за подаване на проектни предложения по програма „Еразъм+“ в сектор „Образование за възрастни“

  • Схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм е отворена за кандидатстване

  • ЦЕЛЕВИ ПРИЕМ ПО ПОДМЯРКА 4.2 от ПРСР ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

  • ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ

  • ПРОГРАМА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП“, БЪЛГАРИЯ

  • Прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР

НОВИНИ

УСЛУГИ

СЕРТИФИКАТИ