Системи за управление на качеството

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

Business and Тechnology Innovations Ltd. и TCS Certification Ltd. са компании с богат опит и експертиза, които работят съвместно за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството по международни стандарти.
Екипът ни работи ефективно за изграждане и внедряване на системите за управление на качеството според изискванията на международните стандарти, специализирани фирмени обучения по изискванията на евро стандартите, консултации по оптимизиране и повишаване на ефективността на организациите – вкл. за развитие на човешките ресурси, реинженеринг и оптимизиране на процесите, стратегическо планиране и управление.

Към момента предлагаме внедряване и сертифициране по следните международно признати стандарти:
• Стандарти за качество: ISO 9001ISO/IEC 20000-1ISO 13485,
• Стандарти за околна среда: ISO 14001ISO 50001
• Стандарти за безопасност: BS OHSAS 18001ISO 22000HACCPIFSBRC
• Стандарти за сигурност: ISO/IEC 27001ISO 22301:2012
• Стандарти за социална отговорност: SA 8000 / ISO 26000
• Интегрирани системи на основата на избрани стандарти.
Стандартите са приложими, както за частни организации – фирми, НПО, така и за публични администрации (общински и областни администрации), образователни институции и други държавни/общински организации.
Всички сертификати, които се издават от акредитирана организация, член на IAF (Международен акредитационен форум) – организацията, която регулира и контролира сертифицирането по международни стандарти на световно ниво.