IFS

Стандарти за безопасност: IFS
IFS food, ver.6
IFS food – абревиатура на International food standard (Международен стандарт за производителите на храни). Единен стандарт за определяне на изискванията за качество и безопасност на храните за собствени търговски марки.
IFS food се прилага към всички производители на храни, които произвеждат дадена търговска марка и/ или продават продуктите си в търговските вериги или опаковат храни в насипно състояние. IFS food определя 10 съществени изисквания, така наречени „нокаут” (knockout). Ако едно от тези изисквания не е изпълнено, то одита може да се счита за неуспешен.
За разлика от останалите стандарти при одит съгласно изискванията на IFS food оценяването е точково. Успешен одит е този, при който са покрити 75% от изискванията на Стандарта.