Разработване и управление на Европроекти

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Консултиране по разработване и управление на проекти по европейски програми

За да разберете за актуалните програми и процедури за кандидатстване натиснете тук.

Съвременния мениджмънт на една организация в ситуация на социално-икономическа криза е немислимо жесток без познаване и използване на различните фондове на Европейския съюз и възможностите за допълнително финансиране. Така ефективно и с облекчение на фирмения бюджет може да се постигнат определени идеи и цели.
За бъдете в унисон с постоянно променящите се възможности, нашият екип Ви предлага комплексни услуги по разработването и управлнието на проекти с безвъзмездна финансова помощ. От възникване на идеята за проекта до неговото финално отчитане, ние предлагаме експертни решения, съобразени изцяло с вашите интереси и възможности.
За всеки проект и за всяка програма условията са специфични и ние се стремим да се съобразим с това.

Услугитекоито предлагаме за успешно усвояване на средства от европейските програми са следните:

Въпрос на ваш избор е коя от услугите ни ще използвате, като ценообразуването зависи от това дали избирате една или няколко от нашите услуги, свързани с цялостната реализация на проекта/идеята Ви.

Можете да отнесете конкретното си запитване по отношение на предлаганите услуги на: office@ bt-innovations.eu