Подготовка и разработване на проектното предложение 

Нашите експерти ще Ви консултират относно нормативната уредба и законовите изисквания за кандидатстване по конкретната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Ние можем:
• да опишем етапите, през които трябва да преминете при кандидатстване;
• да Ви консултираме и съдействаме за определяне на конкретните цели, дейности и бюджет на проекта.
• да окажем съдействие на кандидата при изготвянето и събирането на изискуемите при кандидатстване документи и декларации.
• да подготвим и разпишем формуляра за кандидатстване
• да окомплектоваме проектното предложение и да го подадем в срок и вид съобразно изискванията на програмата за кандидатстване.
За да разберете за актуалните програми и процедури за кандидатстване натиснете тук