Лийн 6 Сигма

6 сигма най-често се свързва с числото 3.4 дефекти на милион възможности. За повечето хора 6 сигма е поредния статистически инструмент за анализ за контрол на качеството. 6 сигма е методология, която имаза цел да даде основа за значителни подобрения и да подобри качеството чрез елиминиране на отклоненията и дефектите в целия бизнес цикъл на дадено предприятие.

Водещата сила зад всеки 6 сигма проект идва основния фокус на методиката – „да бъде основа за значителни подобрения в систематичен подход, чрез управление на отклоненията и дефектите“. Това ни кара да задаваме заедно въпросите, да вдигнем летвата високо, да накараме хората да мислят извън границите на „кутията“ и да бъдат иновативни.

От голямо значение е да разберем 6 Сигма правилно – тази методика не е само за качеството на продукта, където само 3 дефекта на милион е в основат на системата. Но в същото време е и за какво е важно за клиента, независимо дали става въпрос за вътрешен или външен проблем. Фокусиран е изцяло върху създаване на добавена стойност – и за клиента и за пазара.