Системен анализ & Лийн

Системния анализ е методика, която има за цел да анализира дадена система и изискванията , а които трябва да отговаря. Системния анализ е старт за дизайн на съвсем нова система. Системните анализатори са отговорни за определяне на нуждите и трансформирането им в нова, отговаряща на изискванията система.

Системния анализ може да се определи и като изследване на дейностите на даден процес/система и определяне на нуждите за постигане на крайния резултат.

Ползи от системен анализ

  1. Спестява пари
  2. Възможност за по-добро управление и мениджмънт
  3. Подобряване на производителността
  4. Ефективно използване на уменията