SPC – Статистически Контрол на Процесите

СКП е силен инструмент за оптимизиране на количество информация необходима за „вземане“ на управленски решения. Статистическите техники дават възможност за разбиране на основите на бизнеса, възможностите за подобрение, комуникирането на стойност и резултат, възможност за активна и визуална намеса. СКП дава възможност за анализ „реално време“, контрол, изследване на процеса, подобрение и т.н.

Основните стъпки за внедряването на КПИ са:

  1. Идентифициране на процесите
  2. Определяне на измеримите атрибути на процеса
  3. Определяне на естествените отклонения на атрибутите
  4. Наблюдаване на вариациите на процеса
  5. Ако процеса е под контрол – продължавай да наблюдаваш
  6. Ако процеса не е под контрол:

– Определи възможните причини

– Елиминирай причините една по една

– Върни се обратно в „проследяване на процеса за отклонение“

СКП е много важен процес, при който се извършва подробен анализ на дадена стъпка от процес. Дава ни възможност да проследим отклоненията от изкисванията и да направим подробен анализ на измененията. Изследването включва обективна оценка отколкото субективна преценка. СКП дава възможност всяко отклонение да се измерва в стойности. Вследствие на това вече разполагаме с информация за корекция. Това ни дава възможност да намалим загубите и да подобрим качеството и представянето.

Предимството на СКП се изразява в това, че ни дава възможност да открием проблемите и да предприемем мерки, преди да е станало късно.

Освен за елиминирането на загубите, СКП може да ни помогне да оптимизираме и време за изпълнение на поръчките. СКП минимизира вероятността крайните продукти да бъдат доработвани. Помага и за определянето на тесните места в производството и правилното разпределение на ресурсите.