TPM – Обща Поддръжка на Оборудването

ОПО на оборудването може да се приеме като „медицината“ на машините. Представлява програма за поддръжка, която включва нови концепции за поддръжката на машините и заводите. Целта на ОПО е да увеличи производството, морала на служителите и удовлетвореността от работа.

За ОПО, поддръжката е жизненоважна и необходима част от бизнеса. Вече не се подразбира като нямаща добавена стойност практика. Времето за престой заради поддръжка се включва в оперативното време за работа и е част от смия процес. Целта е да се намалят до минимум извънредните ситуации и непланираното време за поддръжка.

Защо ОПО ?

Целта на ОПО е да постигне следните резултати, по-важните от които са:

  1. Да се предотвратят загубите в динамично променящите се бизнес среди
  2. Производство на продукти, без да се правят компромиси с качеството
  3. Намаляване на разходите
  4. Да се произведат малки партиди за възможно най-кратко време
  5. Продуктите изпратени на клиента трябва да бъдат без дефекти

Типове Поддръжка :

  1. Поддръжка вследствие на повреди / аварии
  2. Превантивна поддръжка

2a. Периодична поддръжка

2b. Предиктивна поддръжка

  1. Коригираща / корективна поддръжка
  2. Поддържане на превенцията