Управление на плана / разпределението на предприятията

Управлението на плана / разпределението на предприятията е физическото разпределение на машините и оборудването в дадено предприятие. Може да бъде направен драфт на работните помещения с различни елементи на завода. Оптимизирането на разпределението в производствено предприятие ще подобри производителността, сигурността и качеството на продуктите. Излишните движения на материалите може да бъде отстранено чрез оптимизиране на разпределението. Това важи за:

– Разстоянията, които материалите трябва да минат

– Разстоянията, които инструментите трябва да минат

– Разстоянията, които операторите трябва да изминат

– Типове инструменти, които са необходими

– Необходимата енергия

Разпределението в предприятията, често е смесица от фактори като:

 1. Необходимостта разстоянията от преместването на материалите между местата да складиране / престой да се извършва на минимални разходи и риск
 2. Ограниченията на помещенията / пространствата
 3. Взаимодействието със съществуващи или планирани елементи в помещенията, като съществуващи пътеки, отводнителни участъци, маршрути и др.
 4. Взаимодействие с други заводи
 5. Необходимостта от поддържане на функционалността и поддръжката на заводите
 6. Необходимостта да се локализират опасните вещества далеч от границите на предприятието и местата за живеене на хората
 7. Необходимостта да се предотврати изгаряне от „възпламеняващи“ се вещества
 8. Необходимостта да се осигурят условия за намеса на службите за контрол
 9. Необходимостта да се осигури авариен изхода за персонала
 10. Да се създадат условия за работа на операторите

Най-важните аспекти по отношение на осигуряване на безопасността са:

 1. Предотвратяване, ограничаване и / или намаляване на ескалацията на съседни събития (домино);
 2. Осигуряване на безопасност в рамките на обитаваните сгради
 3. Контрол на достъпа на неупълномощени лица
 4. Съгласуване на достъпа на службите за спешна помощ