Управление на загубите

 1. Свръхпроизводство

Може да звучи изненадващо, но голяма част от компаниите произвеждат повече, отколкото им е необходимо – поради загуба на материали, продукти и др. Без да има дисциплина, подредба и стандартизация, свободните места в предприятията ще бъдат запълнени и няма да има свободни места. Временното складиране на партиди в неопределени места е рисковано – някой може да ги премести, без това да е необходимо; може да доведе до загуби на проследяване, на материали, на полупродукти, енергия, работна сила и др. Елиминирането на „прахосаните площи“ и ценни помещения чрез надути наличности, е най-важната задача на всеки един бизнес.

5S може да бъде използван за установяване на правила за сортиране, определяне на площи и места. Тези места трябва да бъдат единодушно определени и всеки да знае, къде какво се складира и за колко време.

 1. Прахосване на време

Винаги, когато материалите и продуктите не са в движение или не се обработват, те са в престой. В повечето процеси, материалите и полупродуктите „престояват“ за да бъдат обработени.

 1. Транспорт/синхронизация на доставките

Необходимостта от преместване и транспортиране може да бъде предизвикано от представените по-горе загуби. Всички движения не могат да бъда елиминирани, но трябва да бъдат сведени до минимум.

Да се търси транспалет или мотокар за преместване на палети е част от ежедневието в едно работно място. В повечето случаи служителите отправят молби за повече транспалети или мотокари, докато проблема може да бъде решен и с налични ресурси – определяне на правила, места за паркиране / престой и дисциплината- да се върнат по местата им.

 1. Презапасяване

„Безполезно и безсмислено“! – самото определение ни дава представа за „огромната загуба“. При елиминирането на тази загуба печелим не само от помещения и места, но и от разходите за складиране и престой на материалите и детайлите, и др.

 1. Загуби по време на производствените процеси

Процедури и работни инструкции, които не се обновяват периодично, могат да бъдат причина за извършването на дадена работа с всички операции, които нямат добавена стойност. Сортирането и подреждането също така дават основа за преразглеждане на процедури и инструкции. Този тип загуба, също така широко е разпространен и в офисите и административните процеси. Старите правила си остават на дневен ред, макар и причините за неефективния труд са отстранени.

 1. Излишни движения

Ергономията безспорно е най-популярната и „визуална“ апликация на 5S. Разпределението и мониторинга да се извърши по логиката на 5S, наличието на необходимите материали и инструменти, разстояние на разположение и др.

 1. Загуби от брак и дефекти

Брой дефекти и проблеми с качеството могат да бъдат пряко свързани с работната среда:

 1. Грешки по време на монтаж – когато имаме множество детайли от различен тип върху една маса или от един тип с различни разновидности
 2. Забравени детайли в монтажната линия
 3. Драскотини по детайлите от работната маса
 4. Отделени детайли, които не могат да се използват заради замърсеност и др.
 5. Грешки по време на монтаж поради неспазване на установения ред