Новини

Алианси

Покана за подаване на проектни предложения по програма „ЕРАЗЪМ+“ в сектор „Алианси за иновации“ Алиансите за иновации имат за цел

Прочетете повече »

Отворена е възможността за кандидатстване по покана „Европейско сътрудничество“ (CREA-CULT-2022-COOP), програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027

Кандидатстването по поканата за „Европейско сътрудничество“ е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство Поканата

Прочетете повече »