admin

Отворена е възможността за кандидатстване по процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по  процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Целта на процедурата е изпълнението на мерки за енергийна ефективност, с които […]

Отворена е възможността за кандидатстване по процедурата за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“ Read More »

Проучване и консултации на възможностите за финансиране на Вашата идея/проект по Европейски програми

Екипът на BTI Ltd. Ви предлага индивидуално консултиране, съобразено със специфичните нужди на Вашата фирма, идея или проект. Ние можем: да Ви дадем актуална информация относно изискванията и процедурите за кандидатстване; да определим какви финансиращи програми са подходящи за Вашата фирма и идея; да подберем най-подходящите партньори за Вашият проект. при необходимост да съдействаме за

Проучване и консултации на възможностите за финансиране на Вашата идея/проект по Европейски програми Read More »

Подготовка и разработване на проектното предложение 

Нашите експерти ще Ви консултират относно нормативната уредба и законовите изисквания за кандидатстване по конкретната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи. Ние можем:• да опишем етапите, през които трябва да преминете при кандидатстване;• да Ви консултираме и съдействаме за определяне на конкретните цели, дейности и бюджет на

Подготовка и разработване на проектното предложение  Read More »

Управление на проекти

След като вече сте получили финансиране за проекта, неговото управление е не по-малко сложна задача, свързана с не по-малко изисквания и документи. Ние сме насреща и тук, за да ви помогнем по-лесно да организирате и изпълните дейностите по проекта, за да получите пълното финасиране. Нашият опит ще Ви бъде изключително полезен именно в този ключов

Управление на проекти Read More »

5S – Организация на работната среда

5S е методика за организация на работната среда, която използва следните Японски думи: seiri, seiton, seiso, seiketsu и shitsuke. Тази листа описва методиката за организация на работната среда, имаща за цел да подобри ефективността и ефикасността на работните площи чрез определяне и сортиране на материалите и инструментите, които се използват, тяхната поддръжка и стандартизирането на

5S – Организация на работната среда Read More »

KPIs – Ключови Показатели за Измерване

Ключовите показатели за измерване, КПИ или Ключови Показатели за Успех помагат на дадена организация да определи и да измерва прогреса за постигането целите на дадена организация. Веднъж дадена организация след като си начертае мисията и визията за развитие, определи всички партньори и целите, които иска да постигне, е необходимо да определи начин по който може

KPIs – Ключови Показатели за Измерване Read More »

MSA – Анализ на Измервателната Система

Анализ на измервателната система използва научни методи за определяне на стойността от общото отклонение на измервателната система. Обективна методика за определяне валидността на измервателната система и минимизиране на факторите, които биха влияли върху крайните резултати. Цел: Да потвърди, че системата която се използва за събиране на данни е валидна. Целта е да се определи отклоненията

MSA – Анализ на Измервателната Система Read More »

OEE – Обща Ефективност на Оборудването

Обща ефективност на оборудването е методика, която е част от внедряването на стегнато производство. ОЕЕ е методика, която измерва ефективността на оборудването или линия, но също така може да бъде използван и в сферата на услугите. Възможностите за подобрение по принцип са в групата на един от следните елементи: Аварии / повреди Пренастройка Престой Загуба

OEE – Обща Ефективност на Оборудването Read More »

SMED – Система за оптимизиране на пренастройките

Лийн принципите са концентрирани върху подобряването на процесите, което води до подобряване на ефикасността и ефективността, което води до по-високи печалби. Концепцията е елементарна, но пътя към съвършенството е дълъг и труден. Един от най-важните инструменти на лийн е бързата пренастройка. Колкото е по-бърза пренастройката, толкова по-малко време престоява оборудването. Запомнете, ПРЕСТОИТЕ са един от

SMED – Система за оптимизиране на пренастройките Read More »

SPC – Статистически Контрол на Процесите

СКП е силен инструмент за оптимизиране на количество информация необходима за „вземане“ на управленски решения. Статистическите техники дават възможност за разбиране на основите на бизнеса, възможностите за подобрение, комуникирането на стойност и резултат, възможност за активна и визуална намеса. СКП дава възможност за анализ „реално време“, контрол, изследване на процеса, подобрение и т.н. Основните стъпки

SPC – Статистически Контрол на Процесите Read More »