Стандарти

ISO 9001

Стандарти за качество: ISO 9001:2015ISO 9001 е най-разпространеният и най-популярният международен стандарт. Той поставя пред фирмите изискванията за управление на

Прочетете повече »

ISO 20000-1

Стандарти за качество: ISO 20000-1:2011 – Системи за управление на услугите. Стандартът ISO 20000-1:2011 определя изискванията за управление на услугите.

Прочетете повече »

ISO 13485

Стандарти за качество: ISO 13485:2012 (ISO 13485:2016)ISO 13485:2012 (ISO 13485:2016) – Медицински изделия. Системи за управление на качеството.Стандартът е приложим

Прочетете повече »

ISO 14001

Стандарти за околна среда: ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да

Прочетете повече »

ISO 50001

Стандарти за околна среда: ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. ISO 50001 е един новите стандарти с екологична

Прочетете повече »

BS OHSAS 18001

Стандарти за безопасност: BS 18001:2007 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.Стандартът познат в цял свят, регламентиращ

Прочетете повече »

ISO 22000

Стандарти за безопасност: ISO 22000:2005 (БДС EN ISO 22000:2006) Системи за управление на безопасността на хранителните продукти Изисквания към всяка организация

Прочетете повече »

HACCP

Стандарти за безопасност: HACCPHACCP е съкращение на Hazard Analysis and Critical Control Points, което в превод означава Анализ на опасностите

Прочетете повече »

IFS

Стандарти за безопасност: IFSIFS food, ver.6IFS food – абревиатура на International food standard (Международен стандарт за производителите на храни). Единен

Прочетете повече »

BRC

Стандарти за безопасност: BRCBRC (British Retail Consortium) GLOBAL STANDARDS• for Food Safety• for Packaging and Packaging Materials• for Consumer Products•

Прочетете повече »